.

Orientácia v teréne s kompasom alebo buzolou

Možno budete mať dojem, že Vám chceme pripomínať školské lavice. Ale opak je pravdou. Zisťujeme totiž, že v dnešnom modernom technologickom svete už len málokto vie určiť svetové strany. Orientácia v teréne znamená schopnosť určiť svetové strany a svoje stanovisko vzhľadom na okolité terénne predmety alebo tvary. Orientácia spočíva v znalosti určovať svetové strany, čítať mapu a odhadovať vzdialenosť v teréne. Svetové strany v teréne môžeme určovať pomocou kompasu alebo buzoly, podľa nebeských telies a podľa rôznych prírodných úkazov.

Použitie buzoly alebo kompasu v praxi

Základom buzoly je kompas, ktorý svojou strelkou ukazuje na magnetický pól Zeme. Pre bežný účel určenia orientácie je to dostatočne presný smer k severnému zemepisnému pólu. Keby sme chceli byť presnejší, potrebujeme vziať do úvahy magnetickú deklináciu Zeme, tým pádom by naše meranie bolo potrebné korigovať. Ďalej je buzola vybavená priezorom, ktorým nastavujeme smer k bodu v teréne. Meranie sa uskutočňuje pomocou otočného kotúča so stupnicou na ktorom sú vyznačené uhly.

Orientácia v teréne s kompasom alebo buzolou

Svetové strany sú označené začiatočnými písmenami v anglickom názve:

  N - sever (north)
  S - juh (south) 
  W - západ (west) 
  E - východ (east)

Buzola má na jednej hrane vykreslené aj pravítko, ktoré sa používa na odčítavanie vzdialeností v mape. Ďalšou dôležitou pomôckou je zrkadlo pripevnené tak, aby bolo možné pri pohľade cez priezor pozorovať strelku a udržovať orientáciu celej buzoly. Určenie severu pomocou buzoly.

Ak chceme v teréne pomocou buzoly určiť sever postupujeme takto:

  1. buzolu položíme na pravú ruku
  2. stupnicu natočíme tak, aby severná strelka bola rovnobežná s ryskami stupnice a zároveň bola v zákryte s označením severu (N) na stupnici
Základné kroky k určovaniu svetových strán už vieme.

 

V našej ponuke iste nájdete kompasy alebo buzoly Vašich predstáv, tak neváhajte navštíviť náš e-shop !

Podobné / súvisiace

Bezpečnosť v horách ?

V našom technickom svete je nutné, aby každý z nás rešpektoval prírodu, všetky živé organizmy v nej a chránil ich. Napíšeme vám pár rád, ako sa správať v horách, keď vyrazíte na turistiku.