.

ako na to

Používanie luku - Návod a bezpečnostné pokyny

Montážny návod

  1. Rozlišujte horné a spodné rameno – spodné rameno zobrazuje údaje o dĺžke a sile náťahu luku).
  2. Vložte ramená do puzdier, zlaďte ich s kolíkmi, pričom ich pripevnite skrutkami. [1]

Natiahnutie tetivy na luk

Odporúča sa vždy používať naťahovač tetivy. Pri použití naťahovača tetiva nasledujte inštrukcie priložené k naťahovaču (Príklad [2] a [3]).