.

Orientácia v teréne

Orientácia v teréne s kompasom alebo buzolou

Možno budete mať dojem, že Vám chceme pripomínať školské lavice. Ale opak je pravdou. Zisťujeme totiž, že v dnešnom modernom technologickom svete už len málokto vie určiť svetové strany. Orientácia v teréne znamená schopnosť určiť svetové strany a svoje stanovisko vzhľadom na okolité terénne predmety alebo tvary. Orientácia spočíva v znalosti určovať svetové strany, čítať mapu a odhadovať vzdialenosť v teréne. Svetové strany v teréne môžeme určovať pomocou kompasu alebo buzoly, podľa nebeských telies a podľa rôznych prírodných úkazov.