.

Turistika

Bezpečnosť v horách ?

V našom technickom svete je nutné, aby každý z nás rešpektoval prírodu, všetky živé organizmy v nej a chránil ich. Napíšeme vám pár rád, ako sa správať v horách, keď vyrazíte na turistiku.

Na túru vždy chodievajte vo väčšej skupine minimálne traja ľudia! Pri úraze môžu dvaja pomôcť v prípade nebezpečia alebo úrazu, alebo jeden zostáva pri zranenom a druhý vyhľadá pomoc.

Orientácia v teréne s kompasom alebo buzolou

Možno budete mať dojem, že Vám chceme pripomínať školské lavice. Ale opak je pravdou. Zisťujeme totiž, že v dnešnom modernom technologickom svete už len málokto vie určiť svetové strany. Orientácia v teréne znamená schopnosť určiť svetové strany a svoje stanovisko vzhľadom na okolité terénne predmety alebo tvary. Orientácia spočíva v znalosti určovať svetové strany, čítať mapu a odhadovať vzdialenosť v teréne. Svetové strany v teréne môžeme určovať pomocou kompasu alebo buzoly, podľa nebeských telies a podľa rôznych prírodných úkazov.